اخبار تازه !

راه اندازی ~ دلاری100 HD Camera ازطرف کمپانی AXIS

راه اندازی دلاری100 HD Camera ازطرف کمپانی AXIS تولید کنندگان چینی به رهبری HIKVISION ، به پایین تری

ادامه | 18-04-18
Dahua-HAC-HFW1200TP

Dahua-HAC-HFW1200TP نقد و بررسی کارتن دوربین مداربسته بولت Dahua-HAC-HFW1200TP دارای عکس دوربین و تع

ادامه | 18-04-16
موارد استفاده دوربین مداربسته مخفی

موارد استفاده دوربین مداربسته مخفی  دوربین مداربسته پرستارکودک دوربین کودک برای نظارت بر کارکرد پرست

ادامه | 18-04-15