اخبار تازه !

نمودار پخش برندهای گوناگون

نمودار پخش برندهای گوناگون نمودار پخش برندهای گوناگون موسسه BitRefine براساس تحقیقاتی که در تاریخ Au

ادامه | 18-10-20
اینترنت اشیا یا IoT

اینترنت اشیا یا IoT با توجه به تعاریف جامع  وکاملی که درباره ی اینترنت اشیا در مقالات قبلی بیان کردی

ادامه | 18-10-11
در ایپاس 2018 چه گذشت ؟

در ایپاس 2018 چه گذشت ؟ در این مقاله می خواهیم دررابطه با اینکه در نمایشگاه ایپاس 2018 چه اتفاقاتی ا

ادامه | 18-10-09