اخبار تازه !

HIKVISION AI تجزیه و تحلیل هوشمند برای شهرهای بزرگ

HIKVISION AI تجزیه و تحلیل هوشمند برای شهرهای بزرگ ادامه…… در چهارچوب AI-CLOUD ، داده ها

ادامه | 18-02-10
HIKVISION AI تجزیه و تحلیل هوشمند برای شهرهای بزرگ

HIKVISION AI تجزیه و تحلیل هوشمند برای شهرهای بزرگ HIKVISION AI راه حل های امنیتی امروز بیشتر جهت جل

ادامه |
داهوا یکی از مشتریانش را خرید

داهوا یکی از مشتریانش را خرید کمپانی تولید کننده دوربین مداربسته داهوا به تازگی بخش LOREX از کمپانی

ادامه | 18-02-07