ساده ترین راهکار تنظیم Motion Detection دستگاه داهوا که باید بدانید!!

 1. در ابتدا از منوی اصلی دستگاه داهوا وارد Management شوید:
Dahua Motion Detection Management
Dahua MD management First step

“]  

 1. 2.رو گزینه Camera کلیک کنید:
Dahua MD Setting second step
Choose Camera for MD Setting
 1. 3 از زیر منوی Camera دستگاه داهوا گزینه Video Detect و سپس Motion Detect را انتخاب نمایید:
Dahua MD Video Detect
The third step of motion detection of dahua
 1. 4 در همان قسمت برای تنظیم Motion Detection  دستگاه داهوا خود ، روی گزینه Setting کلیک کنید، یادتان باشد مربع های قرمز نشان دهنده فعال بودن Motion Detection دستگاه داهوا در آن منطقه و مربع های بی رنگ نشان عدم فعال بودن Motion Detection دستگاه داهوا در آن منطقه می باشد:
Dahua MD of dahua setting
Dahua Motion detection setting
 1. 5 روی More Setting کلیک کنید تا بقیه گزینه ها برای تشخیص حرکت باز شوند:
Dahua the periode of enablr MD
The More Setting of MD of dahua
 1. 6 پس از انجام تنظیمات، تیک Enable MD را بزنید تا تشخیص حرکت دستگاه داهوا فعال شود و با کلیک بر روی Save تنظیمات را ذخیره کنید:
Dahua enable MD
dahua motion detection enable
 1. 7 اکنون باید یک برنامه زمان بندی تنظیم کنیم، بنابراین به Management داهوا بروید و روی Storage کلیک کنید:
Dahua MD Storage of dahua
Dahua MD Storage setting
 1. 8 کانالی را که با آن کار می کنید انتخاب کنید و به تنظیمات بروید:
Dahua motion detection choose Channel
Dahua Choose channel for motion detection
 1. 9 برای مثال، ما ضبط حرکت را فقط برای هر روز هفته انجام می دهیم، بنابراین ضبط عمومی را غیرفعال کردیم و فقط حرکت را نگه داشتیم:
Dahua MD Example enable
Dahua MD example for MD enable
 1. 10 پس از تنظیم یک برنامه مطمئن شوید که تغییرات را ذخیره کرده اید.

      بعد به Record بروید:

How we can record the MD
Dahua MD Record for dahua camera
 1. 11 توجه کنید با کلیک بر روی Copy به شما امکان می دهد تنظیمات فعلی را در کانال های دیگر کپی کنید:

       مطمئن شوید که کانال(هایی)  که با آنها کار می کنید، برای جریان هایی که می خواهید فعال کنید، روی Auto تنظیم شده اند.

     پس از انجام این کار، از تب Storage دستگاه داهوا خارج شوید:

Dahua MD Storage setting of dahua
Dahua MD Storage settig of dahua
 1. 12 به گزینه Video رکوردر داهوا بروید:
Dahua Check Motion Detection dahua
Dahua Motion detection check video recorder
 1. 13 اکنون می توانید ضبط را برای حرکت بررسی کنید.

 با نوارهای زرد نشان داده خواهد شد در قسمت Record دستگاه داهوا:

Dahua Check yellow line for MD
Check yellow line for MD