3 روش برای افزودن Device به NVR داهوا؟

 روش اول بسیار ساده است ما یک جستجوی دستگاه در شبکه انجام می دهیم و با یک کلیک آنها را اضافه می کنیم

    ابتدا به Camera>Registration بروید

The First Quide of how to add device to NVR of Dahua Dahua First guide of add camera

  1. روی “جستجوی دستگاه” کلیک کنید، شبکه را اسکن کرده و دوربین های داهوا موجود در آن را انتخاب می کند

ِDahua Guide of add device in nvr Second guide of dahua Nvr

  1. کادر دوربینی را که اضافه می‌کنید علامت بزنید و بر روی “ADD” کلیک کنید تا دوربین را در کادر پایین مشاهده کنید.

add Ip Device in Nvr of dahua Dahua IP Device how can we add in NVR of dahua

روش دوم در صورت وجود دوربین موجود و تغییر رمز عبور آن استفاده می شود. از جستجوی دستگاه برای پیدا کردن دوربین استفاده می‌کنید و سپس برای تغییر گذرواژه‌ای که با آن اضافه می‌شود، به افزودن دستی بروید

    برای پیدا کردن دوربین، جستجوی دستگاه را انجام دهید. دوربین را بررسی کنید و روی “افزودن دستی” کلیک کنید.

The another way od adding io device in NVR of dahua Dahua IP Device adding in dahua NVR

1.2 یک پنجره باز می شود و بیشتر اطلاعات پر می شود. شما فقط باید رمز عبور را تغییر دهید، پس از اتمام روی ذخیره کلیک کنید.

the 3 step of adding new io device in NVR of dahua Dahua 3 step in second periode of NVR of Dahua

2.2 اکنون دوربین اضافه خواهد شد

Dahua addding IP Camera the second step of dahua  adding

  1. این آخرین روش زمانی استفاده می شود که جستجوی دستگاه با مشکل مواجه شود و نمی تواند دوربین را در شبکه پیدا کند. باید اطلاعات دوربین را به صورت دستی تایپ کنید.

  1.3  روی Manual Add کلیک کنید

the first step in the 3 guide of dahua adding new device dahua adding new device in new step

2.3 تمام اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید

dahua adding new device in NVR Dahua Add new IP Device in NVR

3.3 پس از وارد کردن دستی اطلاعات، روی “ذخیره” کلیک کنید.

complete The information Dahua IP Device Adding in NVR of dahua and complete the information

4.3 اگر اطلاعات درست بود، دوربین با موفقیت اضافه می‌شود و یک چراغ وضعیت سبز خواهد داشت

The end step of third guide of dahua dahua 3 guide of adding ip device in nvr of dahua