POE (power over ethernet)

تکنولوژی است که امکان انتقال برق را روی کابل های شبکه امکان پذیر می سازد. بسیاری از دستگاه های PoE از استانداردهای 3af.802 IEEE یا 3at.802 پشتیبانی می کنند.

Surgeها 

پالس هایی با دامنه بالا هستند که تنها چند میلیونیم ثانیه به طول می انجامند این جریانات ناخواسته می توانند توسط موتورهای بزرگ، اتصال کوتاه، خطوط برق و … ایجاد شوند.

دستگاه هایی که قابلیت protection surge را دارند، با جذب فوری انرژی ایجاد شده، از آسیب دیدن دستگاه های متصل جلوگیری می کنند که می تواند تا 6000 ولت مقاومت داشته باشد.

 Backplane

سخت افزاری است که بسته ها را بین پورت ها منتقل می کند،

این بخش را به عنوان fabric switch نیزمی شناسند.

مقداری که برای backplane سوییچ می نویسند درواقع مجموع سرعت هر پورت سوییچ است.

حال زمانی که( توانایی سرعت( backplane بیشتر از مجموع سرعت پورت ها باشد،

به اصطلاح می گوییم سوییچ Overflow نمی شود یعنی ترافیک میان پورت های سوییچ تحت تاثیر هم قرار نمی گیرند و ترافیک میان تمام پورت ها رد و بدل می شود.

(پشته سازی فیزیکی سوئیچ )

 : 1000Mbpsسوئیچهای پشته پذیر میتوانند تا چندین پورت فیزیکی ترجیحاً یا 10Gbps )را به یکدیگر متصل نمایند و سوئیچی با ظرفیت سوئیچینگ بالاتر و تعداد پورت بیشتر ایجاد نمایند.

در شبکه های خیلی بزرگ از قابلیت پیشرفته پشته پذیری , برای مدیریت سوئیچ ها بر روی یک آدرس IP واحد استفاده مینمایند.

این توانایي باعث میشود مدیریت شبکه ساده تر شود و در هزینه تهیه سوئیچ نیز صرفه جویی گردد.