چگونه قابلیت Face Detection را روی دوربین DVR داهوا خود فعال کنیم؟

  1. در منوی دستگاه داهوا روی گزینه سیستم کلیک نمایید:

Dahua Face Detection

  • 2. در قسمت General دستگاه داهوا از زیرمنوی Basic گزینه Face را از قسمت AI Mode انتخاب کرده و سپس Apply نمایید:

َAI of Dahua

  • 3. از قسمت General دستگاه DVR داهوا خارج شده ، سپس روی AI کلیک نمایید:

Dahua AI System

  • 4. از منوی AI داهوا وارد قسمت Parameters شوید:

ِDahua AI Camera

  • 5. از زیر منوی Parameters ، در قسمت Channel  ، کانال 1 را انتخاب کنید:

Dahua Ai DVR

  • 6. سپس در همان قسمت DVR داهوا گزینه Enable را فعال کنید:

Dahua Ai

  • 7. سپس وارد زیر منوی Face Recognition شوید از همان زیر منو و عملیات مرحله قبل را انجام دهید:

AI of Dahua System

  • 8. از منو خارج شده و با کلیک راست صفحه ، از قسمت LIVE Mode ، گزینه AI Mode را انتخاب کنید:

DVR AI Dahua

  • 9

Dahua AI

  • 10.

Dahua AI Face Detection