با چشمی حرکتی دزدگیراماکن نصب شده در خانه، انتظار پاسخ فوری به مزاحمان را دارید.

اگر دزدی از پنجره وارد شود، زنگ هشدار به صدا در می آید.

و شما می توانید مطمئن باشید که هر دستگاه زنگ هشدار با کیفیت بالا می تواند این کار را انجام دهد.

اما پاسخ به حرکت تنها نیمی از کار است: یکی از ویژگی‌های مهم سنسور دزدگیراماکن، توانایی تعیین اینکه دقیقاً چه چیزی در حال حرکت است، می باشد.

باید به سرعت و با دقت یک شخص را شناسایی کند و در عین حال تداخل طبیعی و حیوانات خانگی را نادیده بگیرد تا شما و شرکت امنیتی مطمئن شوید: اگر سیستم امنیتی زنگ هشدار را فعال کرده باشد، تهدید واقعی است و باید فوراً پاسخ دهید.

در این مبحث می پردازیم به این که سنسور دزدگیر اماکن حرکتی مادون قرمز چگونه اطراف را می بیند، از چه فناوری هایی برای تشخیص سگ و حیوانات خانگی استفاده می کند، و صاحبان حیوانات باید هنگام نصب یک سیستم امنیتی در خانه از نوع چشمی دزدگیر pet استفاده کنند .

the pet sensor pir

نحوه کار چشمی دزدگیراماکن حرکتی مادون قرمز

سنسور دزدگیر حرکتی مبتنی بر حسگرهای مادون قرمز تابش مادون قرمز یا به عبارت دیگر گرما را دریافت می کنند.

نحوه کارسنسور حرکتی مادون قرمز دزدگیراماکن

یک لنز منحنی خاص درچشمی دزدگیراماکن، تشعشعات مادون قرمز را روی حسگر پیروسن چشمی دزدگیر متمرکز می کند.

سپس سیگنال‌های چشمی دزدگیر به ریزپردازنده فرستاده می‌شوند که آنها را به داده‌های دیجیتال تبدیل می‌کند.

پس از آن تجزیه و تحلیل و ارزیابی تهدید انجام می شود، که دقیقاً تفاوت اصلی بین چشمی دزدگیرهوشمند و همتایان اولیه آنهاست.

با دانستن شدت تابش مادون قرمز و دینامیک حرکت منبع، الگوریتم‌های نرم‌افزار ماهیت تهدید را تعیین می‌کنند و سنسوردزدگیر اماکن تصمیم می‌گیرد که زنگ هشدار را به صدا درآورد یا آن را نادیده بگیرد.

sensor pet

نحوه اجرای ایمنی حیوانات خانگی در چشمی حرکتی دزدگیراماکن

چشمی دزدگیر داخلی 

هنگامی که به درستی نصب و پیکربندی شوند، ردیاب‌های حرکتی MotionProtect، MotionProtect Plus، CombiProtect و MotionCam حیواناتی را که تا 50 سانتی‌متر قد و تا 20 کیلوگرم وزن دارند، نادیده می‌گیرند.

حداکثر وزن به عنوان یک نقطه جهت گیری قابل درک تعریف می شود، اما در واقعیت، اندازه نقطه گرما در طیف مادون قرمز اهمیت دارد

. به خاطر داشته باشید که چشمی دزدگیر اشیا را نمی بینند، بلکه تابش مادون قرمز این اجسام را تجزیه و تحلیل می کنند.

چشمی دزدگیراماکن حرکتی در نزدیکی زمین حساسیت کمتری دارند.

اینجاست که تصور می شود حیوانات خانگی بزرگ در آن قسمت پرسه می زنند.

برای ارزیابی تهدید، سنسورهای حرکتی دزدگیر از الگوریتم نرم افزار SmartDetect که توسط استفاده می کنند.

هنگامی که حرکت تشخیص داده می شود، SmartDetect شکل موج سیگنال سنسور مادون قرمز را تجزیه و تحلیل می کند و آن را با مقادیر خاص حرکت انسان مقایسه می کند.

از آنجایی که نقطه حرارت حیوان کوچک است و سیگنال ها به ناحیه پایین عدسی فرنل وارد می شوند (که تشعشعات کمتری را به سنسور منتقل می کند)،سنسوردزدگیر زنگ خطر را به صدا در نمی آورد.

pir sensor

چشمی دزدگیر فضای باز

چشمی های MotionProtect Outdoor و MotionCam Outdoor به حیوانات با قد تا 80 سانتی متر پاسخ نمی دهند.

برای نادیده گرفتن موثر تمام تداخل های معمولی در فضای باز، چشمی های دزدگیراماکن به دو حسگر مادون قرمز مجهز شده اند و سیگنال های دو ناحیه از فضا را می خوانند.

آنها فقط در صورتی زنگ هشدار را به صدا در می آورند که هر دو سنسور حرکت را تشخیص دهند.

سنسورهای دزگیر فضای باز از الگوریتم SmartDetect استفاده می کنند – اولین سطح نرم افزاری برای محافظت در برابر هشدارهای اشتباه. الگوریتم داده های هر سنسور را تجزیه و تحلیل و مقایسه می کند.

به عنوان یک قاعده، سنسور دزدگیر آماده تصمیم گیری در مورد نادیده گرفتن یا به صدا درآوردن زنگ در این مرحله است.

اما اگر وضعیت مبهم باشد، تجزیه و تحلیل طیف برای اجزای فرکانس سیگنال های دو حسگر درگیر خواهد شد.

چشمی دزدگیر اماکن حرکت دو طرفه پرده فضای باز DualCurtain Outdoor مجهز به دو سیستم از دو سنسور IR است.

زاویه تشخیص افقی باریکی دارد و از الگوریتم دیجیتال ELSA 3 مرحله ای استفاده می کند. هنگامی که فعال می شود، چشمی دزدگیر به طور متوالی شکل ها، الگوها و فواصل زمانی سیگنال های سنسور را برای فیلتر کردن آلارم های اشتباه مقایسه می کند.