طی سالهای گذشته تعداد خودروها افزایش چشمگیری داشته است.

 با این وجود ، فضای پارکینگ ثابت مانده و منجر به افزایش قابل توجهی در موارد پارک غیرقانونی می شود.

به دلیل عدم سیاستگذاری و آگاهی ایمن ، برخی از رانندگان تمایل دارند که در مسیر عبور ماشین های آتش نشانی و دستگاه پارک کنند ، که می تواند پاسخ آتش نشانان را در مواقع اضطراری آتش سوزی به تأخیر بیاندازد یا مانع آن شود.

بنابراین داهوا برای اطمینان از ایمنی ساکنان یا کارمندان ، راه حل پارکینگ غیرقانونی  SMB داهوا را برای انسداد در مسیر آتش سوزی راه اندازی کرد.

Smart parking of dahua

 1. increase illegal parking

  افزایش پارکینگ غیرقانونی

طی سالهای گذشته نرخ اتومبیل ها افزایش یافت،این امر سبب کاهش نرخ پارکینگ های قانونی و باعث تداخل در عملکرد سازمان هایی نظیر آتش نشانی و اورژانس می گردد، اما رویکرد داهوا در مقابل این موارد چیست؟

 1. Lack of Management dahua

  عدم مدیریت

نظارت دستی بر خطوط آتش سوزی به صورت شبانه روزی دشوار است، همچنین شناسایی و مکان یابی به موقع وسایل نقلیه پارک شده غیرقانونی برای پرسنل مدیریت چالش مهمی بوده است.

 1. Difficulties in Tracing Responsibility dahua

  مشکلات در ردیابی مسئولیت

اعتماد به کارکنان برای انجام مدیریت دستی 24/7 شب دشوار است.

 راننده را نمی توان پس از خروج وسیله نقلیه به راحتی تأیید کرد و نبود سوابق کافی تخلف پیگیری مسئولیت پس از یک اتفاق را سنگین می کند.

الزامات

الزاماتی که داهوا برای رفع این مشکل ضروری می داند:

 • وسایل نقلیه را از یکدیگر متمایز کرده و هشدارهای دروغین را کاهش دهید
 • هشدار به موقع
 • فیلم های HD ضبط کنید

راه حل های داهوا برای رفع این مشکلات

 • Differentiate vehicles and reduce false alarms dahua
  تشخیص پارکینگ هوشمند داهوا

دوربین تشخیص پارکینگ داهوا برای شناسایی وسایل نقلیه پارک شده غیرقانونی و کاهش هشدارهای دروغین الگوریتم یادگیری عمیق هوشمند داهوا را تصویب می کند.

 • Alarm in time dahua
  کارایی بهبود یافته

با استفاده از الگوریتم هوشمند داهوا برای کمک به پرسنل مدیریت ، کارایی کار آنها را به طور قابل توجهی افزایش می دهد.

 • Record HD Videos dahua
  چندین روش هشدار

روش هایی که داهوا برای هشدار در نظر می گیرد.

 IPC  داهوا از قدرت بازدارندگی فعال با هشدارهای صوتی و نوری برای هشدار دادن به راننده خودرو پشتیبانی می کند.

 DSS Expres ساز پاپ آپ هشدار پشتیبانی می کند ، به کارکنان اجازه می دهد تا به موقع پاسخ دهند.

از طریق برنامه موبایل ، کاربر می تواند از راه دور به راننده وسیله نقلیه هشدار دهد که جلوی درب خروجی آتش پارک نکند.

 • تنظیم صدای سفارشی

پشتیبانی از سریع صدای سفارشی   داهوا

کاربران می توانند فایل های صوتی را با توجه به نیازهای مختلف خود به دستگاه وارد کنند.

Requirements of the plan of dahua

کمپانی های بزرگی نظیر داهوا و هایکویژن امروزه با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی گام بزرگی در زمینه های مختلف نظیر مقیاس های پارکینگ و… برداشته اند.