برای دانلود آخرین نرم افزار ها بر روی آن کلیک نمایید

473011_dh_smartpss_en_is_v1.16.1.r.20170119.zip

دانلود

آپگرید دستگاه های 720P ریلانگ

1- ابتدا نرم افزار آپگرید 4 /8 و یا 16 کانال را انتخاب کنید.
2- Packshop.tar را مستقیما ازUSB فلش دیسک کپی کنید.
3- سپس برنامه آپگرید برای آپدیت نرم افزار را ، از روی DVR پیدا کنید .
نکته مهم : در حین آپگرید برنامه ، دستگاه را خاموش نکنید و در برنامه اختلالی ایجاد نکنید .

دانلود

آپگرید دستگاه های 1080P ریلانگ

1- ابتدا نرم افزار آپگرید 4 /8 و یا 16 کانال را انتخاب کنید.
2- Packshop.tar را مستقیما ازUSB فلش دیسک کپی کنید.
3- سپس برنامه آپگرید برای آپدیت نرم افزار را ، از روی DVR پیدا کنید .
نکته مهم : در حین آپگرید برنامه ، دستگاه را خاموش نکنید و در برنامه اختلالی ایجاد نکنید

دانلود

CMS برند ACTIVE

دانلود

آپگرید دستگاه های سری 6 ریلانگ-Relong

دانلود

آپگرید دستگاه های سری 7 ریلانگ-Relong

دانلود

آپگرید دستگاه های 32 کانال PELCO

دانلود

آپگرید دستگاه های 16 کانال PELCO

دانلود

آپگرید دستگاه های 8 کانال PELCO

دانلود

آپگرید دستگاه های 4کانال PELCO

دانلود

آپگرید دستگاه های 4 کانال اکتیو

نرم افزار آپگرید دستگاه های 4 کانال اکتیو

دانلود

آپگرید دستگاه های 8 کانال اکتیو

نرم افزار آپگرید دستگاه های 8 کانال اکتیو

دانلود

آپگرید دستگاه های 16 کانال اکتیو

نرم افزار آپگرید دستگاه های 16 کانال اکتیو .

دانلود

HivisionViewer

دانلود

CMS برند RELONG

دانلود