برای دانلود آخرین نرم افزار ها بر روی آن کلیک نمایید

نرم افزار انتقال تصویر اندروید ACTIVE

این نرم افزار به کاربر اجازه می دهد تا با WIFI و GPRS ویدئو را مشاهده نماید.

دانلود

نرم افزار انتقال تصویر اندروید داهوا

نرم افزار کنترل از راه دور تلفن همراه نسخه Android

دانلود

نرم افزار CMS داهوا

دانلود

آپگرید دستگاه های 720P ریلانگ

1- ابتدا نرم افزار آپگرید 4 /8 و یا 16 کانال را انتخاب کنید. 2- Packshop.tar را مستقیما ازUSB فلش دیسک کپی کنید. 3- سپس برنامه آپگرید برای آپدیت نرم افزار را ، از روی DVR پیدا کنید . نکته مهم : در حین آپگرید برنامه ، دستگاه را خاموش نکنید و در برنامه اختلالی ایجاد نکنید .

دانلود

آپگرید دستگاه های 1080P ریلانگ

1- ابتدا نرم افزار آپگرید 4 /8 و یا 16 کانال را انتخاب کنید. 2- Packshop.tar را مستقیما ازUSB فلش دیسک کپی کنید. 3- سپس برنامه آپگرید برای آپدیت نرم افزار را ، از روی DVR پیدا کنید . نکته مهم : در حین آپگرید برنامه ، دستگاه را خاموش نکنید و در برنامه اختلالی ایجاد نکنید

دانلود

CMS برند ACTIVE

دانلود

آپگرید دستگاه های سری 6 ریلانگ-Relong

دانلود

آپگرید دستگاه های سری 7 ریلانگ-Relong

دانلود

آپگرید دستگاه های 32 کانال PELCO

دانلود

آپگرید دستگاه های 16 کانال PELCO

دانلود

آپگرید دستگاه های 8 کانال PELCO

دانلود

آپگرید دستگاه های 4کانال PELCO

دانلود

آپگرید دستگاه های 4 کانال اکتیو

نرم افزار آپگرید دستگاه های 4 کانال اکتیو

دانلود

آپگرید دستگاه های 8 کانال اکتیو

نرم افزار آپگرید دستگاه های 8 کانال اکتیو

دانلود

آپگرید دستگاه های 16 کانال اکتیو

نرم افزار آپگرید دستگاه های 16 کانال اکتیو .

دانلود

HivisionViewer

دانلود

CMS برند RELONG

دانلود