اخبار تازه !

اینترنت اشیا یا IoT

اینترنت اشیا یا IoT با توجه به تعاریف جامع  وکاملی که درباره ی اینترنت اشیا در مقالات قبلی بیان کردی

ادامه | 18-10-11
در ایپاس 2018 چه گذشت ؟

در ایپاس 2018 چه گذشت ؟ در این مقاله می خواهیم دررابطه با اینکه در نمایشگاه ایپاس 2018 چه اتفاقاتی ا

ادامه | 18-10-09
اینترنت اشیا در چه زمینه‌هایی می‌تواند به زندگی کمک کند؟

اینترنت اشیا در چه زمینه‌هایی می‌تواند به زندگی کمک کند؟ اینترنت اشیا یک شبکه جهانی از اشیا متصل به

ادامه | 18-10-07