اخبار تازه !

داهوا ایمنی شبکه ارتباطات در پرو را تامین کرد

داهوا ایمنی شبکه ارتباطات در پرو را تامین کرد پرو , ساخت یک شبکه ارتباطات ملی ،گامی کلیدی در بهبود ش

ادامه | 18-12-12
ارائه راه حل IP داهوا برای Sinan Erdem Dome ترکیه

ارائه راه حل IP داهوا برای Sinan Erdem Dome ترکیه Sinan Erdem یکی از بزرگترین مکان ها در ترکیه است ک

ادامه | 18-12-08
انجمن امنیتی 2018 داهوا چیست ؟

انجمن امنیتی 2018 داهوا چیست ؟ انجمن امنیتی 2018 داهوا یک فرمول جدید است که پاسخگوی نیازهای صنعت امن

ادامه | 18-12-06