اخبار تازه !

گزارش داده های اولیه مالی سال 2018 داهوا» افزایش درآمد تا 23.666 میلیارد RMB

گزارش داده های اولیه مالی سال 2018 داهوا» افزایش درآمد تا 23.666 میلیارد RMB به تاریخ 27 فوریه 2019

ادامه | 19-03-18
عید نوروز

عید نوروز عید نوروزدر روز اول فروردین ماه (تقویم شمسی)، آغاز سال جدید می باشد و در این روز همه جشن م

ادامه | 19-03-12
تولید دوربین هوشمند بی سیم خورشیدی توسط یک ایرانی

تولید دوربین هوشمند بی سیم خورشیدی توسط یک ایرانی یک شرکت تجاری از تولید یک نمونه اولیه دوربین مدارب

ادامه | 19-02-23