اخبار تازه !

سامسونگ از سری جدید محصولات پلتفرم SmartThings رونمایی کرد

سامسونگ از سری جدید محصولات پلتفرم SmartThings رونمایی کرد بعد از برگزاری مراسم آنپکد که در این مراس

ادامه | 18-08-14
دوربین مداربسته هوشمند

دوربین مداربسته هوشمند دوربین مدار بسته هوشمند : واژه ی هوشمند در دوربین های مداربسته برای اولین بار

ادامه | 18-08-13
امور بانکی و مالی 

امور بانکی و مالی نوآوری در امنیت بانکی روزانه میلیون ها حساب بانکی ، موسسات بانکی و مالی در معرض دس

ادامه | 18-08-05